علت زیاد بودن صدای فن لپ تاپ چیست؟

whatsapp,واتساپ، لوگو واتساپ