علت عدم نمایش ماینر در pool

whatsapp,واتساپ، لوگو واتساپ