علت منفی شدن یا نمایش خط تیره در قسمت دمای ماینر

whatsapp,واتساپ، لوگو واتساپ